Komu služby poskytujeme, cílová skupina:
Senioři, občané handicapovaní, rodiny s dětmi.
Více informací

Organizace Digitus Mise, z. ú. realizuje projekt s názvem „Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb v ORP Hořovice a Beroun“, reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002278. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Projekt je zaměřen na zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných služeb ve spádovém území a to především díky pořízení nových automobilů sloužících k obsluze klientů a zkvalitnění zázemí a zefektivnění chodu centra denních služeb prostřednictvím pořízení potřebného vybavení.
logo - projekt