Komu služby poskytujeme, cílová skupina:
Senioři, občané handicapovaní, rodiny s dětmi.

PÉČI POSKYTUJEME:


1. KDE:
Středočeský kraj, nejvíce obce spádové oblasti Hořovicka a Berounska. Celkem 27 obcí.
/Praha – individuální činnosti a moduly v projektu ve spolupráci s ČVUT – FEL a 2. Lékařskou fakultou (Karlovo nám.) – z finančních důvodů zatím služby přerušeny /.


2. KOMU: CÍLOVÁ SKUPINA OSOB:
a) osoby s chronickým onemocněním
b) osoby s jiným zdravotním postižením
c) osoby s kombinovaným postižením
d) osoby s tělesným postižením
e) osoby se zdravotním postižením
f) rodiny s dítětem od 1roku/dětmi – např. trojčata.
g) senioři
( vše dle schválené registrace,)


3. OD KDY:
2005 Digitus o.s. – 2011 Digitus Mise, o.p.s.


4. KTERÉ SLUŽBY POSKYTUJEME:
Pečovatelská služba, Odlehčovací služba = terénní služby
Centrum denních služeb – ambulantní služby v našem objektu