ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TERÉNNÍ

Cílem je zajistit osobě, která jinak o člověka pečuje, nezbytný odpočinek.
Projekt: CESTA SPOLEČNÉHO DOBRA
Jak postupovat 

  • služby v domácnostech tzv. vícehodinové, po dohodě i celodenní
  • soc. péče, pomoc rodinným příslušníkům při jejich volnu, odpočinku, nemoci, nebo nákupech, kteří jinak o „své“ celodenně pečují    Cílem služby je zajistit osobě, která jinak o např. příbuzného pečuje, nezbytný odpočinek.
    Je to služba nepravidelná, občasná.


    Orientační mapa působnosti
    ber-okres