digitusmise

JAK POSTUPOVAT

KDYŽ
Hledáte pro sebe nebo pro své blízké sociální pomoc?
Patříte mezi ty, kteří chtějí zajistit pro ně odbornou péči poskytovanou doma?

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA je poskytovaná
v bytě, v domácnostech klienta

 

NEBO KDYŽ
Doma pomáháte svému blízkému a potřebujete přes den si např. vyřídit své záležitosti, nakoupit, či zkrátka si odpočinout, jít za svým programem?

Pro tyto potřeby je ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

 

ANEBO KDYŽ
Potřebujete pro svého blízkého péči a není možné ji poskytnout doma a hledáte tak sociální výpomoc na čas přes den, na určitou denní dobu v jiném prostředí?

V našem objektu CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB poskytujeme
soc. úkony denní potřeby (strava, hygiena, odpočinek, aktivity….),
provozní potřebná doba se přizpůsobuje individuálně, zvlášť ve večerních hodinách, více viz níže.
 
Kontaktujte nás:

telefonem :
– 739 833 316 Anýžová Hana, vedoucí sociálních služeb, zást. ředitele
– 731 041 762 Borovská Michaela, administrativa, vedoucí Centra denních služeb
– 311 517 265 kancelář
– mail zprávou: anyzova@digitusmise.com, borovska@digitusmise.com
– osobní návštěvou
– dopisem
 
Náš doporučený postup – volejte na výše uvedený telefon
sjednání osobní schůzky u nás v objektu nebo přímo v bytě zájemce o službu
 
pak následuje – seznámíme se s vašimi podmínkami a dále s nezbytnými potřebami zájemce o službu( např. zdravotní, sociální stav, ale také předání našeho ceníku úkonů, seznámení s našimi podmínkami a možnostmi, návrh na poskytování potřebných úkonů, jejich četnost, atp.)
 
Poskytování péče začíná po vzájemném podepsání „Smlouvy o poskytování …….. služby“ a to standardně do dvou pracovních dnů od prvního kontaktu s námi. Začátek poskytování služby je vždy přizpůsoben potřebám nového klienta – uživatele služby. Služba může být i nepravidelná, vždy po vzájemné dohodě. Začátek péče může být i posunut na jakýkoliv pozdější termín, resp. služba i přerušena.