Vaše opora

tel.: 739 833 316,  311 517 265

Saint-Gobain Sekurit Hořovice

SRDCE PRO DIGITUS

V prosinci 2020 předali zástupci vedení firmy Saint-Gobain Sekurit Hořovice: pan Cholewa, gen. ředitel a paní Hasmanová, centrála SGS Francie, – panu Křížkovi, řediteli hořovické organizace Digitus Mise, z.ú., jako významnému poskytovateli terénních sociálních služeb v regionu,

 

výtěžek předvánoční charitativní sbírky, od zaměstnanců a firmy Sekurit, „Daruj své srdce“ v částce 88.550,-Kč.

 

Sbírka probíhala v prosinci tak, že za každé zaměstnancem zakoupené, symbolicky papírové srdce v hodnotě 10Kč, přidal jejich zaměstnavatel Sekurit 100 Kč.

Jednotlivá srdíčka s podpisy a vzkazy zaměstnanců byla nalepena na plakáty, a předána spolu s výtěžkem sbírky. Vybrané peníze za srdíčka pak Digitus Mise použije zejména – na nezbytné výdaje provozu sociálních služeb potřebným občanům, tolik užívané právě v době pandemie covidu-19.

Vážení představitelé, zástupci vedení firmy Saint-Gobain Sekurit Hořovice, dovolte, abych vám vřele poděkoval za předanou finanční částku naší společnosti, jako poskytovateli služeb sociální péče. Je dobré vědět, že i v Hořovicích je někdo, kdo nemusí, ale sám od sebe dokáže pomoci druhému, tomu, kdo sice nic nevyrábí, ale přesto je ve společnosti nezbytně potřebný.

Vážení zaměstnanci firmy, vám všem vyjadřuji jménem svým, ale i všech našich zaměstnanců úcty hodné DÍKY! Také vy jste nemuseli, a přesto jste dali. Věnovali jste to, co druhým sice nepřineslo zbohatnutí finanční, ale – pomohli jste- a to srdcem. A to především gestem, třeba jako uznání našim pečovatelkám v jejich nelehké činnosti – sociální péči v domácnostech občanů! Proto: sídlíme v Hořovicích naproti poště a kdokoli z vás třeba na voňavou kávu přijde, najde zde své srdce.

 

Jan Křížek

Ředitel Digitus Mise, z.ú.

Digitus Mise,  z.ú.
Pražská 904/28
26801 Hořovice
Tel. 311 517 265
email: info@digitusmise.com
web: digitusmise.com

Zavolejte Nám

739 833 316

311 517 265

Digitus Mise, z.ú.
poskytovatel sociálních služeb
Jsme organizací zařazenou do „Sítě poskytovatelů sociálních služeb“ pod Krajským úřadem Středočeského kraje.